Таблица с размери ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРИ И СЪОТВЕТСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ОРИЕНТИРОВЪЧНА