ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ WWW.SIMEXSPORT.COM

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “WWW.SIMEXSPORT.COM” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД .
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД .
• “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД чрез “WWW.SIMEXSPORT.COM”
има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД чрез “WWW.SIMEXSPORT.COM” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД чрез “WWW.SIMEXSPORT.COM” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
• “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД чрез “WWW.SIMEXSPORT.COM” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “WWW.SIMEXSPORT.COM”.
• “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
• “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

II. Права и задължения на страните
1. “СИМЕКС СПОРТ” ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 работен ден;
• да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

III. Цени

Всички цени в SIMEXSPORT.COM са в български левове, с включен ДДС.
Указаните в SIMEXSPORT.COM цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .